SMYCKEN ISRAEL

SMYCKEN FRÅN JERUSALEM OCH BETLEHEM


Och nu skall inget vapen som smids mot dig ha någon lycka. Varje tunga som upphäver sig för att gå tillrätta med dig skall du få domfälld. Detta är Herrens tjänares arvedel, den rätt de ska få av mig, säger Herren.

Jesaja 54:17

Vill du bära ett enkelt handgjort smycke från olivträden i Betlehem? Olivträden kan bli omkring 2000 år gamla och omnämns på många ställen i Bibeln. Varje olivträ-smycke är helt unikt, med olika färg och ådring.

OBS! Bilderna på alla smycken är bara ett exempel, eftersom det inte finns två smycken som är exakt lika. En del smycken är ljusa andra mörkare, en del skiftar i flera färger, mycket beror på vilken del av trädet som har använts till just ditt smycke.