EVA SPÅNGBERG-BÖCKER


EVA SPÅNGBERG

Eva Spångberg var i första hand känd som träkonstnär eller som hon själv önskade kalla sig ”förkunnare i trä”. Människor har kommit i busslaster för att se och uppleva Björkelund och lyssna till Eva Spångbergs undervisning. Vissa år har Björkelund besökts av upp till 20 000 personer. Eva Spångberg har framfört sitt enkla men kraftfulla budskap i TV- och radiogudstjänster. Hon har predikat, hållit föredrag och berättat om skulpturer hon gjort. Dessutom har hon skrivit ett flertal skrifter och böcker och spelat in videofilmer.


Uppskattningen av Evas verksamhet har bland annat visats genom att hon tilldelats flera kulturpriser och år 2000 vann hon Kyrkans Tidnings omröstning om 1900-talets mest betydelsefulla kvinna inom Svenska kyrkan. Evas konstverk finns idag i många hundra kyrkor runt om i Sverige


Eva Spångberg dog stilla i sitt hem Björkelund i Gamla Hjälmseryd den 8 november 2011. Hon blev 88 år.