DAVID WILKERSON-BÖCKER


david wilkerson

DAVID WILKERSON

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet."
Joh. 14:27

Boken Synen skrevs redan på 70-talet och David Wilkerson berättar om vad han fått ta emot av Gud under bön. Läs om naturförändringar, om krig, och våld som breder ut sig över jorden, om ekonomiska kollapser m.m.

Festen är över och Stöt i basunen är fortsättningar av boken Synen, om tidens tecken och med samma författare - David Wilkerson. Världsekonomi i kris, jordbävningar, smittsamma sjukdomar, politiska skandaler, naturens förändringar, bankkollapser, m.m. Narkotika och drogberoende ökar liksom skilsmässostatistiken. Människan förlorar kontrollen med ökat våld och vansinne som följd. "Festen är över" är tyvärr slut och på förlaget är den slutsåld".

Pastor David Wilkerson, född 1931, var pastor i Times Square Church, New York. Han omkom i en bilolycka i april 2011.